Vodopády Svatého Wolfganga

Vodopády Svatého Wolfganga - Vyšší Brod

Vodopády sv. Wolfganga jsou jedním z nejkouzelnějších koutů Vyšebrodska i celého Lipenska. Kaskádovité vodopády tvoří říčka Menší Vltavice nedaleko vyšebrodského kláštera. Vede k nim naučná Opatská stezka I.

Vv. Wolfgang byl světec, biskup v Řezně (Regensburg), který žil v10. století. Vynikal ctnostmi i tím, že moudře řídil diecézi. Sv. Wolfgang je patronem: Bavorska a Řezna/Regensburg, pastýřů, sochařů, lodníků, dřevorubců, tesařů a nevinně zajatých a vězněných.

Turisté se k Wolfgangovým vodopádům dostanou po naučné Opatské stezce I., jejímž výchozím bodem je v nedávné době restaurovaná Rožmberská brána vyšebrodského kláštera. Dále vede žlutá turistická značená trasa, která vás po třech kilometrech vrací zpět ke klášteru. Trasa je 3,7 kilometru dlouhá. Tvar stezky opisuje osmičku a vrací se zpět ke klášteru. Z infotabulí se návštěvníci dozvídají například o umění starých kameníků nebo Opatském kanálu, mohou se napít z údajně léčivé studánky, ke které odbočuje strmá cesta vzhůru, a v nejvzdálenějším bodě stezky pak jsou k vidění vodopády sv. Wolfganga.

Zarezervujte si cyklistické vybavení