Školní výlet ZŠ Frymburk na sv. Tomáš

Školní cyklovýlet - 6. třída ZŠ Frymburk

Vyjedeme od základní školy ve Frymburku po cyklostezce po levém břehu lipenského jezera směrem k převozu a pokračujeme dále podél zátoky přes most ke kempu Wilzing a pité dále k Lipenské víle. Projedeme pod Kobylnicí a cyklostezka nás dále provede kolem kempu Modřín do Maríny Lipno a dále na lipenskou přehradní hráz. Zde přejedeme na pravý břeh jezera a pokračujeme po krásné cyklostezce po břehu až do Přední Výtoně. V Přední Výtoni se můžeme občerstvit v jedné z restaurací či potravinách před náročným stoupáním na Svatý Tomáš. Pojedeme směrem ke kostelu, kde odbočíme na asfaltovou silničku vedoucí pod penzionem Výhlídka dále na rozcestí na trojúhelníku Pod Plešným. Zde odbočíme doleva a pokračujeme ve stoupání na rozcestí na Uhlišti. Zde odbočíme doprava na Zimní cestu a na jejím křížení s Tomášskou cestou odbočíme doleva a absolvujeme závěrečnou prudkou část stoupání. Ve Svatém Tomáši si uzamkneme kola u kostelu a pěšky vystoupáme na vyhlídku na Vítkův Hrádek. Občerstvit se můžeme v občerstvení na hrádku, naproti Hotelu Svatý Tomáš nebo v restauraci v hotelu. Dále pojedeme na rozcestí u občerstvení U Lenina, kde najedeme na Mírovou cestu, která nás mírným klesáním dovede až do Frýdavy. Ve Frýdavě se nalodíme na převoz do Frymburku a přes náměstí dojedeme nazpět k základní škole. Převoz jezdí každou celou hodinu od 9:00 do 17:00 hod. Na úseku z Přední Výtoně na Svatý Tomáš a dolů do Frýdavy je povolen vjezd motorových vozidel, provoz je zde slabý, ale je zapotřebí dávat pozor.

Obtížnost trasy: Lehká

Délka trasy: 30 km

Nástupní místo: Frymburk – parkoviště u půjčovny Lipno Centrum (u Wellness Hotelu Frymburk) nebo kdekoliv na trase

Cílové místo: Frymburk – parkoviště u půjčovny Lipno Centrum (u Wellness Hotelu Frymburk)

Průjezdná místa: Kobylnice, Lipno nad Vltavou, Lipno - hráz, Přední Výtoň, Na trojúhleníku, Uhliště, Svatý Tomáš, Vítkův Hrádek, Frýdava

Nesmíte minout:

Na kole na Svatý Tomáš - profil tratě

Podívejte se na trasu online

Zarezervujte si cyklistické vybavení