Chráníme vaše osobní údaje

Vzhledem k námi provozovaným činnostem nakládáme s osobními daty. Jinak to nejde. Vnímáme ovšem citlivost vašich dat a plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše data chráníme a zavazujeme se je jakkoli neposkytovat třetím stranám.

Společnost Lipno Centrum s.r.o. zavedla opatření, jimiž naplňuje požadavky nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR).

V rámci provedené analýzy všech oblastí, v nichž nakládáme s osobními daty, jsme definovali, za jakým účelem tato data zpracováváme a uchováváme a porovnali výsledky s právními tituly, jež nám určují oprávněnost, či povinnost vybraná data archivovat. Zpracovali jsme potřebnou vnitřní dokumentaci, která obsahuje přesná pravidla o nakládání s osobními údaji, a kterou se pracovníci naší společnosti řídí. Dokumentace stanovuje pravidla pro efektivní ochranu vašich osobních údajů, postup a lhůty pro výmaz osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Fyzická osoba má právo odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu – stačí zaslat e-mail na e-mailovou adresu gdpr@lipnocentrum.cz a uvést v něm konkrétní odvolání souhlasu.

Příklad: Odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání novinek a obchodního sdělení (newsletter).

Právo být zapomenut

Fyzická osoba má právo být zapomenuta (výmaz osobních údajů ze všech databází).

O výmaz osobních údajů lze požádat e-mailem na emailovou adresu gdpr@lipnocentrum.cz

Právo být zapomenut má subjekt údajů (fyzická osoba) kdykoliv a výmaz je proveden u všech osobních údajů, kterých se netýká jiná zákonná povinnost.

Příklad: zákonná povinnost je například evidence a archivace účetnictví, tato doba je 10 let. Rovněž pak personální záznamy našich zaměstnanců musíme archivovat a nemůžeme je vymazat.